Privatësia

Rosso.shop është një platformë E-commerce që operon në Ballkan dhe nuk ka si qëllim kryesorë mbledhjen e të dhënave përsonale të përdoruesëve tanë. Privatësia juaj është e rëndësishme për ne dhe për këtë arsye ne sigurohemi të marrim vetëm të dhënat e nevojshme në mënyrë që të ofrojmë shërbim cilesor për ju. Artikujt do të jenë në riskun tuaj që nga momenti i dorëzimit të tyre tek ju. Në momentin që ju kryeni pagesën, juve ju lind e drejta e pronësisë për artikullin/artikujt e marrë në dorëzim.

  • • Informacione si e-mail, username dhe numri i telefonit merren gjatë momentit të regjistrimit në Rosso.shop.
  • • Adresa merret gjatë plotësimit të profilit tuaj në Rosso.shop.

Përdorimi i të Dhënave Personale

Marrja e të dhënave tuaja përsonale përdoret për qëllimet e mëposhtme:

  • • Verifikimi i identitetit tuaj.
  • • T’ju sigurojmë një shërbim klienti sa më të mirë.

Të dhënat tuaja do të jenë të ruajtura nga ne për aq kohë sa do të jenë të vlefshme për të bërë të mundur përdorimin normal të shërbimeve që ne ofrojmë. Të dhënat tuaja nuk do të shperndahen apo të bëhen publike.

Përpunimi i të dhënave tuaja do të jetë vetëm në shërbim të sigurisë që dorëzimi të jetë i rregullt dhe pa vonesa. Gjithashtu të dhënat tuaja përsonale do të përdoren, me pëlqimin tuaj, në dërgimin e ofertave, promocioneve dhe shorteve të ndryshme që do të organizojë faqja jonë Rosso.shop. Klientët tanë kanë të drejtë në cdo kohë të refuzojnë marrjen e ofertave promocionale nga ana e Rosso.shop.